Pronájem reklamních ploch (billboardy, reklamní štíty)

Billboard je velká reklamní plocha (euroformát 510 x 240 cm, big 800 x 300 cm) umístěná zpravidla na místech s velkou frekvencí obyvatel. Převážně je tato plocha vyráběna pro výlep papírového billboardového plakátu (Blue back). Je to z důvodu časté výměny grafiky na reklamní ploše – jedná se o nejlevnější velkoformátovou reklamu. Na reklamní plochy jde zpravidla také připevnit reklamní banner. Některé reklamní plochy jsou vyráběny pro stálou grafiku (většinou venkovní navigace k firmě), v tomto případě je grafika vyráběna z folií. Tyto jednotlivé druhy grafiky se zpracovávají  technologií velkoplošného tisku . Cenu velkoplošného tisku najdete v sekci ceny - velkoplošný tisk .

Služby v oblasti reklamních ploch

Realizace billboardových kampaní

  • návrh reklamní kampaně
  • rozsah a jednotlivé cílení do určených lokalit
  • výběr jednotlivých nosičů a jejich rezervace pomocí smluvních partnerů
  • konečný výběr nosičů, jejich objednání
  • výroba potřebných plakátů a rozeslání jednotlivým lepičům
  • fotodokumentace proběhlé kampaně

Vlastní reklamní plochy

Volné reklamní plochy

Naše volné reklamní plochy dělíme na Billboardové plochy, reklamní štíty a bannerové plochy . Na veškeré plochy jsme schopni u nás vyrobit plakát, folii či banner a to vše technologií velkoplošného tisku.

Obsazenost billboardových ploch v Hustopečích

  

Kontaktní formulář


*
*